Geschiedenis

Oprichting

Aquablu is opgericht met als doel schoon drinkwater te leveren aan mensen in ontwikkelingslanden. In samenwerking met de Nederlandse Universiteit Wageningen zijn onze eerste systemen geïmplementeerd in scholen, ziekenhuizen en boerderijen met als doel mensen in nood van schoon drinkwater te voorzien. Tijdens onze eerste projecten werd het wereldwijde gebrek aan veilige drinkwateroplossingen in één oogopslag duidelijk.

Lancering PoU

De lancering van onze eerste Point of Use-installatie. Hoewel gedecentraliseerde zuiveringssystemen een basisbehoefte zijn in ontwikkelingslanden, hebben waterkwaliteitsrapporten uit de “westerse wereld” veel wenkbrauwen doen stijgen. Deze opvatting, tezamen met het inzicht in de misvatting dat gebotteld water een veilige bron voor drinkwater is, heeft ervoor gezorgd dat er een beweging is gekomen om duurzame, economische en milieuvriendelijke alternatieven te omarmen.

 

NFC

Alle systemen werden uitgerust met NFC-technologie. Het gebruik van NFC maakte technische uitlezingen mogelijk en gaf zowel de consument als de dealer inzicht in de magie achter het systeem. De implementatie van NFC was vooral nuttig om de klantenservice te verbeteren, omdat het dealers de mogelijkheid bood om op afstand technische assistentie te verlenen. Een mooie bijkomstigheid hiervan was dat onze dealers hierdoor de mogelijkheid kregen hun after-market service te automatiseren.

 

Smart Line

Vanwege het gebrek aan transparantie in de waterzuiveringsmarkt, besloten we onze systemen te voorzien van de nieuwste monitoringstechnologie. Dit resulteerde in de lancering van onze “smart line”. De interne computer leest en analyseert 96 variabelen en zorgt er zo voor dat de consument alleen water van de beste kwaliteit krijgt. Deze parameters worden door het systeem zelf herkend, wat betekent dat er geen water wordt afgegeven als de kwaliteit niet kan worden gegarandeerd. Een overzicht van de kwaliteit van het drinkwater is toegankelijk wanneer de consument dat wenst.

Compact ontwerp

De eerste compacte Point of Entry-installatie werd gelanceerd. De nieuwe PoE neemt 20% minder ruimte in en liet een productieverhoging toe van meer dan 40%. Bovenop het feit dat de kans op systeemstoringen tot een minimum is beperkt, maakt het design onderhoud nog gemakkelijker dan bij zijn voorganger.

Onze “ban the bottle” campagne

Samen met de Erasmus Universiteit (Nederland) startte Aquablu de strijd tegen single-use plastics. Aquablu werd partner van de Erasmus Sustainability Days. Een evenement waar studenten samen met bedrijven nadenken over duurzame innovaties. Samen met andere belangrijke sprekers, zoals de voormalige Nederlandse president Jan Peter Balkenende, werd een belangrijke stap gezet om Nederlands plastic verbruik duurzamer te maken.